ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА е първата българска фирма по мрежов маркетинг с екологични продукти от началото на хранителната верига микроводорасли суперхраната на XXI век

The Golden Apple is the first Bulgarian multilevel marketing company with ecological products from the beginning of the nutritional chain - microalgae - the superfood of the XXI century